Agenda


                 Agenda 2019-2020

OCTUBRE 2019
7.- Reunió del Consell de Capellans (11.00 h)  al SEPAP (Sant Pau, 101)
i del Consell Permanent a les 19.00 h al SEPAP
15-17.- XXVIII Jornades de capellans de Pastoral Penitenciària de Espanya a Madrid
19.- Trobada d'inici de curs dels voluntaris del SEPAP de Barcelona (Sant Pau del Camp, de 9:30 a 13:30).

NOVEMBRE 2019:
4.-Reunió del Consell de Capellans de Catalunya (11.00 h).
9.- Curs de 7 hores d'iniciació per a nous voluntaris del SEPAP al SEPAP (Sant Pau, 101) a les 10 h. (l’horari serà de 10 a 17h, cal portar un entrepà per dinar i alguna cosa més per a compartir). Professor: José María

DESEMBRE 2019:
2.- Reunió del Consell de Capellans i Consell Permanent a les 19.30h al SEPAP (Sant Pau, 101).
9.- Pregària del SEPAP (Locals dels Mercedaris de Plaça Castella, 5) a les 20h

GENER 2020:
20- Reunió del Consell de Capellans (11.00 h) i Consell Permanent a les 19.00h al SEPAP (Sant Pau, 101

FEBRER 2020:
1.-
Curs de formació permanent: de 10 a 13,30h Formació jurídica a càrrec de Laura Moreno, de 15,30 a 18h Formació en atenció a persones vulnerables, psicologia del pres durant i després de la presó a càrrec de Ferran Blancafort. Obert a tots voluntaris del SEPAP previa comunicació al SEPAP  (40-50 persones). Lloc a acabar de concretar. 
3.- Reunió del Consell de Capellans (11.00 h)
22.- Curs de 7 hores d'iniciació per a nous voluntaris del SEPAP al SEPAP (Sant Pau, 101) a les 10h. (l’horari serà de 10 a 17h, cal portar un entrepà per dinar i alguna cosa més per a compartir). Professor: José María


MARC 2020:
2.- Reunió del Consell de Capellans (11.00 h.) i Consell Permanent a les 19h al SEPAP (Sant Pau, 101).
7 .- XXIV Jornada de Pastoral Penitenciaria de Catalunya a Vic.

MAIG 2020
4.- Reunió del Consell de Capellans de Catalunya(11.00 h.) i Consell Permanent a les 19.00h al SEPAP.
9.- Curs de 7 hores d'iniciació per a nous voluntaris del SEPAP. 10h (l’horari serà de 10 a 17h, cal portar un entrepà per dinar i alguna cosa més per a compartir). Professor: José María
11.- Pregaria del SEPAP (Local dels Mercedaris de Plaça Castella 5) a les 20:00H.

JUNY 2020
6.- Assemblea de final de curs del SEPAP (Sant Pau  del Camp de 9,30 a 13,30h).